Forside

 

    Baggrund

 

    Foredrag og kursusdage

 

     Kurser og retræter 

 

     Vejledning og grupper

 

    Kontakt

BAGGRUND                                                                   

  

Indtil 1988 var jeg præst i Grønland og underviser på Præsteuddannelsen i Nuuk

 

Fra 1989-2008 har jeg været præst i Svenstrup på Als

 

Jeg er forankret i Folkekirken, som er det religiøst-spirituelle rum, jeg er født ind i. Jeg er tillige knyttet til den brede europæiske fordybelsestradition, som har udfoldet sig i klostre og i vækkelser.

 

Den kristne, tidløse impuls har det samme vilkår som al levende spiritualitet, at den må finde nye udtryk fra epoke til epoke svarende til det verdensbillede og den kultur, som den lever i. Derfor ser jeg det som en vigtig opgave at lade nutid og tradition mødes, for at kristendom i en nutidig dansk sammenhæng kan blive nærværende og vital.

 

Kristusimpuls

Jeg arbejder primært ud fra den forestilling, at Jesus Kristus er en skabende og virksom impuls i nutiden. Denne impuls gør sig gældende gennem menneskers bevidsthed som fokus for det hellige og som tilskyndelse til handling.

 

Bibelens bevidsthed

Denne levende impuls fra Jesus er indfældet i Bibelens tidløs bevidsthed. Bibelen er som bog en række beretninger om, hvordan denne impuls har ramt mennesker så dybt, at de er blevet sat i bevægelse - er blevet grebet.

Bibelen er som bog knyttet til en bestemt historisk periode, men mennesker i dag er rummet i den samme højere bibelske bevidsthed.

 

Praksisformer

Min vejledning og undervisning har til formål at bevidstgøre denne virkelighed. Det sker gennem

 

  • Gudstjenestens liturgi
  • Indre praksis som bøn og meditation
  • Ydre praksis som healing og sjælesorg
  • Integration af det hellige i dagligdagen – f.eks. gennem ”kirkevandring”.
  • Kurser og retræter

 

Formidling

Mødet mellem de forskellige spor har jeg formidlet på forskellig vis.

Senest i bogen "Kirkevandring - en spirituel praksis".
Men gennem årene har jeg tillige skrevet artikler, holdt foredrag, bidraget
til konferencer samt radio og fjernsyn. I flere sammenhænge har jeg desuden været underviser og kursusleder på Præsternes Efteruddannelse (TPC).

 

kirkevandring.dk © 2008

www.kirkevandring.dk