Forside

 

    Baggrund

 

    Foredrag og kursusdage

 

     Kurser og retræter 

 

    Kontakt

 

FOREDRAG OG KURSUSDAGE

 

Jeg holder foredrag og arrangerer kursusdage med ”Kirkevandring” efter aftale.

 

Kirkevandring er en konkret praksis.

Derfor er foredraget en orientering om, hvordan man i praksis går kirkevandring – samt et oplæg til samtale.

 

Foredrag

”Kirkevandring – en spirituel praksis”. 

Pris 3500 kr. + kørsel

 

Kursusdag     Kl. 9-17

Vejledning i beredelse til individuel kirkevandring.

 

Holdstørrelse 10-16 deltagere

Pris 6.000 kr. + kørsel

  

Weekend-kursus

 

Fredag:          Offentligt foredrag  kl. 19-21.30

Lørdag:          Forberedelse til kirkevandring kl. 9-17.00

Søndag:         Kirkevandring til gudstjeneste - med  

                    efterfølgende opsamling. Afslutning kl. 14.00

 

Holdstørrelse 10-16 deltagere.

Pris 10.000 kr. + kørsel.

 

 

 

 

Lokale og forplejning

 

Udgifter til lokaler og til forplejning er ikke indregnet i prisen.

Der vil kunne arrangeres internat til en weekend, hvis man aftaler i god tid.

 

 

Deltagerbetaling og motivation.

 

Hvis man som kirke vil arrangere en vejledningsdag til kirkevandring eller et tilsvarende weekendarrangement, vil det være en idé at bede deltagerne selv afholde en del af betalingen. 

Årsagen er, at egenbetaling skaber en motivation, som man har brug for i den proces, det er at ændre i  grundlæggende livsmønstre – sådan som Kirkevandring sigter på livsfornyelse.

 

En passende egenbetaling kunne for en enkelt dag være 4-500 kr. og for en weekend 6-700 kr.

 

 

 

 

 

Kirkevandring.dk © 2008

www.kirkevandring.dk