Køb bogen her

  KIRKEVANDRING – EN SPIRITUEL PRAKSIS

   af sognepræst Peter Ruge, Svenstrup                    Pris 240,- kr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vandring til det hellige

 

Denne bog handler om en spirituel praksis: kon­kret vandring som middel til et indre møde med det hellige.

 

Den fortæller om muligheden for kommunikation med det hellige gennem en bevidst tilrettelagt vandring - til kirke og gudstjeneste som det helli­ges sted.

 

Kirkevandring er altså at gå i kirke.

 

Kirkegang som en vågen og metodisk spirituel praksis.

 

I en sådan praksis mødes teologi, psykologi og re­ligions-videnskab med nutidig kristen spiritualitet.

Bogen henvender sig til mennesker, som er i op­brud og længes efter religiøs erfaring.

 

Mange danskere lever med folkekirkekri­stendom som ramme for tro og spiritualitet, men søger også redskaber for selvudvikling og vækst.

For dem vil bogen være inspiration til at udvikle en praksis.

 

Andre vågner i disse år spirituelt, men kan ikke uden videre spejle sig i søndagsgudstjenesten og Folke-kirkens noget stive fremtræden.

For dem kan bogen være en opdagelse af, at det hellige ikke er snævert bundet til disse ydre for­mer

 

 

 

 

kirkevandring.dk © 2008

www.kirkevandring.dk